:: Nabídka poskytovaných služeb
Účetnictví a daňová evidence
kompletní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
zpracování daňového přiznání k DPPO včetně účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztrát)
zpracování daňového přiznání k DPFO včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění
zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení
zpracování ostatních daní (daň silniční, daň k nemovitosti)
účetní poradenství
příprava podkladů ke kontrole
zastupování na úřadech
Mzdová agenda
kompletní zpracování mezd
vedení evidence zaměstnanců, přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a OSSZ
mzdová závěrka
vyúčtování daně ze závislé činnosti
vyúčtování daně vybírané srážkou
příprava podkladů ke kontrole
zastupování na úřadech
KONTAKT:
Michaela Gregorová
Zašová 19
Tel.: 605 839 125
E-mail ZDE
© Copyright 2010
Michaela Gregorová
All rights reserved.

informace o nás  l  nabídka služeb  l  ceník služeb  l  kontakty

Created by: DALIart